Podmínky ochrany osobních údajů

I.Základní ustanovení
1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je:
AMP BASE s.r.o.
sídlem Muchova 1854, 56501 Choceň
identifikační číslo: 09951776, DIČ: CZ09951776
zapsané u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 47184
(dále jen: „správce“).
2. Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Muchova 1854, 56501 Choceň
email: info@kidstyle.cz
telefon: +420 724391472
3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které získal na základě plnění Vaší objednávky. Těmito osobními údaji jsou především údaje nutné k provedení Vaší objednávky, tedy Vaše jméno a příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo a historie Vašich objednávek.

III.Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
2. Účelem zpracování osobních údajů je
• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem;
• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
3. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. K takovému zpracování dáváte svůj výslovný souhlas.

IV.Doba uchovávání údajů
1. Správce uchovává osobní údaje
• za účelem výkonu práv a povinností ze smluvního vztahu po dobu 15 let,
• pro účely marketingu po dobu 5 let, není-li souhlas odvolán dříve.
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje nevratně vymaže.

V.Příjemci osobních údajů (dodavatelé správce)
1. Příjemci osobních údajů jsou
• osoby podílející se na dodání zboží na základě smlouvy,
• osoby podílející se na provozu platební brány na základě smlouvy,
• osoby zajišťující účetní, IT, analytické a marketingové služby,
• osoby poskytující další obdobné služby v souvislosti s provozováním
e-shopu.
2. Správce může předat osobní údaje do země mimo EU, pokud jde o zemi, do níž je poskytování osobních údajů umožněno na základě rozhodnutí orgánu Evropské unie. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb a cloudových služeb.

VI.Vaše práva
1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně na adresu nebo elektronicky na e-mail správce uvedený v čl. I těchto podmínek.
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.


VII.Podmínky zabezpečení osobních údajů
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména v podobě zaheslování, šifrování, antivirových a firewallových systémů.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.Závěrečná ustanovení
1. Svůj souhlas s těmito podmínkami vyjadřujete zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře.
2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.